Privacy en Cookies

Privacyverklaring Bad-winkel.nl

Bad-winkel.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens slechts voor het uitvoeren van uw bestelling en/of offerte. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Artikel 1: Contactgegevens
Bedrijf: Bad-winkel.nl
Adres: Sodalietdreef 62, 7828 CR, Emmen
(bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur)
E-mail: info@bad-winkel.nl
Website: www.bad-winkel.nl

Artikel 2: Persoonsgegevens die wij verwerken
Bad-winkel.nl verwerkt uw persoonsgegevens om de bestellingen en/of offertes uit te voeren. Hieronder vindt u een overzicht gegevens die wij verwerken:

Uw voornaam en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw bankrekeningnummer
Afleveradres

Artikel 3: Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens
Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar mogen niet zonder toestemming ouders of wettelijke vertegenwoordigers worden verwerkt. Bad-winkel.nl kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u van mening bent dat wij zonder de toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via onze klantenservice of per e-mail info@bad-winkel.nl . We gaan dan deze informatie verwijderen.


Artikel 4: Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Bad-winkel.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Het afhandelen van uw bestelling en betaling
Indien nodig om nadere informatie te verschaffen of te verkrijgen
Indien nodig bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om de goederen bij u of de door u opgegeven adres af te leveren


Artikel 5: Bewaartermijn van persoonsgegevens
Bad-winkel.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bad-winkel.nl hanteert bewaartermijn van 5 jaar voor al uw algemene identificatiegegevens, financiële gegevens en communicatiegegevens.


Artikel 6: Recht op inzage, gegevens aanpassen of verwijderen en klachtrecht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Indien wij uw persoonsgegevens met de toestemming hebben verkregen, dan heeft u het recht om de toestemming weer in te trekken. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken/klacht in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bad-winkel.nl . Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat u bij Bad-winkel.nl verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij over beschikken naar uzelf of een andere persoon of organisatie te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar info@bad-winkel.nl . Wij vragen u de kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (ter bescherming van uw privacy maakt u uw foto, paspoortnummer en uw BSN-nummer onzichtbaar).
Bad-winkel.nl wijst u er op dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.   

Artikel 7: Beveiliging persoonsgegevens
Bad-winkel.nl bewaart uw gegevens op een Secure Server. Bad-winkel.nl neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens heel serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking of onbevoegde toegang tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet goed zijn beveiligd of zijn er aanwijzingen dat er een misbruik van is gemaakt, neemt u dan contact op met onze klantenservice of middels e-mail info@bad-winkel.nl  .   


Artikel 8: Persoonsgegevens delen met derden
Bad-winkel.nl gebruikt uw gegevens alleen voor het realiseren van uw bestelling en/of offerte. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Bad-winkel.nl stelt uw persoonsgegevens uitsluitend ter beschikking aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling en/of offerte. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Artikel 9: Geautomatiseerde besluitvorming
Bad-winkel.nl neemt geen besluiten, op basis van geautomatiseerde verwerking, over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft besluiten die worden genomen door computersystemen of computerprogramma’s, zonder dat er een medewerker van Bad-winkel.nl tussen zit.  

Cookiebeleid Bad-winkel.nl

Bad-winkel.nl maakt gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken en inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.
Wij delen uw gegevens niet met derden. Zie ervoor onze Privacyverklaring

Bad-winkel.nl gebruikt onderstaande cookies:

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig van een goede werking van de website. Ze zorgen ervoor dat u snel en correct de gewenste informatie getoond krijgt, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van de functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

 
Analytische cookies
Deze cookies gebruiken wij om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina’s worden het meest bezocht. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft geen toestemming te worden gevraagd.


Cookies uitzetten
U kunt cookies altijd zelf uitzetten of van uw apparaat verwijderen. Hoe u dat kunt doen, verschilt per soort internetbrowser en apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.


Cookiesbeleid aanpassen
Dit cookiesbeleid van Bad-winkel.nl kan tussentijds worden aangepast om veranderingen bekend te maken. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u het zien aan de datum onderaan het document.

1 maart 2021

© 2020 Bad-winkel.nl